Evaluare de risc la securitate fizica

Paza

Analiza de risc la securitatea fizica:
✓ se adreseaza “tuturor societatilor indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor sau al valorilor” (extras din Art. 2(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333/2003).
✓reprezinta o activitate care are ca scop identificarea amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea si siguranta indivizilor si a bunurilor acestora.
✓ se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrului procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptate.

Nera Star dispune de evaluatori de risc la securitatea fizica, certificati si autorizati de RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica.

Contactati Nera Star pentru realizarea analizei de risc la securitatea fizica!