ianuarie 27, 2015

Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc se adreseaza: “Tutoror societatilor „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor.” Extras din Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta o activitate care are ca scop identificarea amenintarilor si vulnerabilitatilor care pot pune in pericol viata, integritatea si siguranta indivizilor si a bunurilor acestora.

Aceasta se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrului procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptate.

Nera Star dispunde de evaluatori de risc la securitatea fizica, certificati si autorizati conform RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

Contactati Nera Star pentru realizarea analizei de risc!